Handelsbetingelser:

Priser:

Priserne er anført ud for hvert enkelt hold.
Priserne i parentes er for folke- og invalidepensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, kontanthjælpsmodtagere og personer der modtager overgangsydelse. Du skal have bopæl i Guldborgsund kommune for at kunne få pensionistrabatten.

Betaling:

Du får tilsendt en faktura med kodelinje til betaling via webbank.

Betalingsfrist: For alle hold gælder at beløbet skal være betalt senest 7 dage før start.

Mulighed for ratebetaling hvis kursus prisen er over 500,- kr. Har du ønske om at dele betalingen i rater, kontakt da venligst skolen på tlf. 60511606

Afmelding:

Ønsker du at annullerer din tilmelding, skal framelding ske senest 7 dage før kursusstart.
Din refundering vil blive fratrukket et administrationsgebyr på 50,- kr.
Ved framelding senere end 7 dage før kursusstart refunderes kursusgebyret ikke.

Aflysning af hold:

Hvis et hold bliver aflyst pga. for få tilmeldinger, undervisers forfald eller af lignende årsag vil indbetalt kursusgebyr blive tilbagebetalt.

Forbehold:

Vi tager forbehold for ændringer i undervisningsplanen, f.eks. skift af underviser, udsættelse af kursusstart, flytning af undervisningssted m.m. samt eventuelle trykfejl. I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som udgangspunkt blive tilbudt erstatningsundervisning.
Hvis kurset/arrangementet efter holdstart må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.