Generalforsamling 25. april 2022

 

Formanden byder velkommen og laver en præsentation af den nye skoleleder, Pernille, som er ansat på fleksordning.

Dagsorden

Referat

1.     Valg af dirigent

 

Formand for frivilligcentret er valgt.

 

2.     Valg af referent

 

Skolelederen er valgt.

 

3.     Valg af stemmetællere

 

2 stemmetællere er valgt

 

4.     Godkendelse af bestyrelsens beretning

 

Formanden beretter. Beretning er godkendt. (Den skriftlige beretning er vedhæftet)

 

5.     Godkendelse af revideret regnskab

 

Kassereren beretter. Formanden fortæller at udgiften til kontorhold til bestyrelsen, er fordi der ikke har været en skoleleder i 2021. Posten bortfalder i 2022-regnskabet.

Regnskabet er godkendt.

Formanden fortæller om tilskud fra kommunen, og at vi har fået for meget i tilskud, og derfor får mindre i tilskud i 2022, da de trækker det for meget udbetalte tilskud fra i det nye tilskud.

 

6.     Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsen har anbefalet at det skal være gratis at være medlem, da det skal være for alle. Formanden vil anbefale at generalforsamlingen beslutter at det fortsat skal være gratis at være medlem.

Generalforsamlingen besluttede at følge anbefalingen.
Jan forslår at skrive det på indkaldelsen, så man kan komme med forslag.

Godkendt.

 

7.     Behandling af indkomne forslag

 

Ingen indkomne forslag.

 

8.     Fremtidig virksomhed inkl. budget

 

Kassereren fremlægger det nye budget. Det er lidt svært at lægge budget, da vi har haft en lang periode med covid.

Budgettet er godkendt.

 

9.     Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er Rikke Schwegler

                   Anita Frilund              

 

Næstformand ønsker ikke genvalg.

Allan stiller op.

(Der mangler et punkt i vedtægterne, om at man kan give skriftlig tilladelse til at stille op, hvis man ikke kan være til stede på valgaftenen)

Allan er valgt og Anita er genvalgt for 2 år.

 

10.  Valg af suppleanter for 1 år

Der er pt ingen suppleanter.

 

Rikke er valgt som suppleant for 1 år.

 

11.  Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

Der er pt ingen revisorsuppleant

 

Revisoren ønsker ikke at genopstille.

Jean er valgt til revisor.

Der er pt. ikke nogen revisorsuppleant.

 

12.  Eventuelt

 

Forslag til at holde et nyt foredrag med Else-Marie Post om De 12 helliges evangelier.

Formanden forklarer, til et spørgsmål, hvorfor Aftenskolen og Visdomsskolen er to ting. Aftenskolen er underlagt regler i Folkeoplysningsloven, hvor Visdomskolen er mere fleksible og kan aftale løn og deltagerantal med de enkelte undervisere. Visdomskolen må undervise i alt. Tak for i aften.