Generalforsamling 31. maj 2021

Visdomsskolen Livets Træ

Generalforsamling 31/5 2021

1 Dirigent; Anne Refsgaard.

2 Referent; Rikke Schwegler

3 Stemmetæller; Bernhard Schwegler

4 Bestyrelsens beretning, Lonnie Stryg fortæller (se vedhæftede fil)

5 Regnskab; Marianne Petersen

6. Vi opkræver intet kontingent af medlemmer, så 0kr.

7 Ingen indkomne forslag.

8 Fremtidig virksomhed, Lonnie Stryg beretter om, hvad vi håber at tilbyde til efteråret (se hjemmeside). Marianne Petersen fremlægger et muligt budget.

9 Valg af bestyrelses medlemmer;

Lonnie Stryg genopstiller

Bernhard Schwegler genopstiller

Steen Bendix Pedersen genopstille ikke

i stedet træder Carsten Kronbach ind i bestyrelsen.

 

10 Valg af suppleant; Anita Fribo

 

11 Valg af revisor; Lis Ekmann

Der er p.t. ingen revisor supleant

 

12 Eventuelt; Anne Refsgaard fortæller lidt om DOF

 

Tak til alle for en hyggelig aften samt god ro og orden.