Stiftende Generalforsamling 19. maj 2020

Stiftende generalforsamling for

Visdomsskolen Livets Træ

Tirsdag den 19. maj 2020 kl 19:00

Radbjergvej 17, 4873 Væggerløse

Dagsorden                                                       Referat

1.     Valg af dirigent

Nynne Schwegler

2.     Valg af referent

Lonnie Stryg

3.     Valg af stemmetællere

Hanne Andersen og Jan Riis

4.     Gennemgang og godkendelse af vedtægter

 

Gennemgået, redigeret og vedtaget.

5.     Budget og fremtidig virksomhed

 

Der er ikke lagt budget. Foreningen skal først godkendes som aftenskole.

Liste med forslag over undervisningsemner gennemgået og godkendt.

6.     Fastsættelse af kontingent

Det er aftalt, der ikke opkræves kontingent det første år.

7.     Valg af formand

 

Punktet blev slettet. Der blev valgt en samlet bestyrelse, der konstituerer sig på et møde inden for de næste 14 dage.

8.     Valg af bestyrelse

 

Rikke Schwegler, Marianne Petersen, Steen Bendix Pedersen, Anne Riis og Lonnie Stryg stiller op

Alle blev valgt

9.     Valg af suppleanter

Bernhard Schwegler blev valgt for 1 år. Det blev besluttet, at suppleanter bør inviteres med til foreningens bestyrelsesmøder.

10. Valg af revisor

Maria Cohn blev valgt for 1 år.

11. Eventuelt

Der blev præsenteret et fint logo.

Alternativmesse i Maribo til oktober blev omtalt for forsamlingen

Referent / Lonnie Stryg