Nyhedsbrev juni 2022

Efter 2 lange år med nedlukninger kom vi endelig i gang i februar 2022. Man måtte kun forsamles i små grupper, så vi fik gang i musikholdene, da alle øvrige hold på grund af økonomien kræver flere deltagere. Musikholdene har kørt indtil nu, hvor Visdomsskolen er gået på sommerferie. 

Visdomsskolen fik ny skoleleder 1. april 2022, hvor vi kunne byde velkommen til Pernille Kolath-Møbjerg. Det er tanken, at Pernille skal varetage administrationen af Visdomsskolen og planlægge aktiviteterne og være skolens ”ansigt” udadtil. Pernille er kommet rigtigt godt fra start og har bygget en fin hjemmeside op til os. Vi arbejder i fællesskab videre med kursusplanlægningen, med facebook og instagram, så hen ad vejen bliver det rigtigt godt. 

Der blev afholdt generalforsamling i maj, hvor Visdomsskolen fik en ny bestyrelse. Det kan I læse om i referatet fra generalforsamlingen, der har sit eget faneblad på hjemmesiden. Her kan I også læse årsberetningen og om skolens økonomi, der har det helt godt trods de lange nedlukninger. 

Kun undervisningen holder sommerferie, skoleadministrationen har lige nu rigtigt travlt med at planlægge aktiviteterne i den kommende efterårssæson, så vi kan præsentere nogle spændende tilbud, når sæsonen starter op igen efter sommerferien. 

Det har været utroligt problematisk at få lokaler i Guldborgsund Kommune i 2022. Vi holdt en del aktiviteter i Kulturforsyningen, men alle foreninger blev forvist fra stedet fra nytår, da det var blevet besluttet politisk, at Kulturforsyningen fremover kun skulle være teaterhus og revyskole. Vi har i 2022 haft vores musikhold på Sophieskolen på Merkurs Plads, de øvrige aktiviteter har vi holdt i Seniorklubberne, der også er på Merkurs Plads. Det har fungeret, men det er ikke optimalt, når man ikke har faste lokaler. Og fra august er det planen, at Fora Fritid også flytter ind i Seniorklubberne, og da de fylder temmelig meget, er det muligt, at vi må fortrække derfra også. Men lokaleproblematikken løser sig helt sikkert i løbet af sommerferien. 

Vi planlægger et åbent hus-arrangement i slutningen af august, hvor vi vil præsentere nogle af skolens aktiviteter og nogle af vores undervisere. Det er gratis at deltage. Hvis du selv er underviser og / eller har gode ideer til kurser, workshops eller studiekredse, du synes skolen skal tilbyde, er du velkommen til at kontakte os – det er også gratis for undervisere at deltage i arrangementet. Hold øje med hjemmesiden og de sociale medier, hvor det bliver slået op. Vi er altid modtagelige for gode ideer, så kontakt os endelig, hvis du har noget godt at tilbyde. Kontaktinformationer finder du på forsiden af vores hjemmeside. 

Visdomsskolen ønsker alle en rigtig god og fredfyldt sommer og på gensyn efter sommerferien. 

Lonnie Stryg