Bestyrelsen i Visdomsskolen Livets Træ

Lonnie Stryg, formand

Bernhard Schwegler, næstformand

Carsten Kronbach Andersen, kasserer

Anita Frilund, bestyrelsesmedlem

Allan Kolath-Møbjerg, bestyrelsesmedlem

Rikke Schwegler, suppleant

Jean Andersen, revisor